Ẩm thực

Thịnh Phát Restaurant

96 Hùng Vương, Tam Kỳ
Điện thoại: 0235.3812046