Lưu trú

Tam Thanh Beach Resort & Spa

 

Ảnh: Sưu Tầm

Địa chỉ: Thôn Hạ Thanh, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ.  Điện thoại: (0235) 3625 666

 

Thanh Thu