Thông tin hữu ích

Các sân bay gần Tam Kỳ, Xe đưa đón từ sân bay về thành phố

  • Công ty CP Dịch vụ Hàng không Quảng Nam

Địa chỉ: 22 Nguyễn Du, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Điện thoại: 0235.381.8283

  • Cảng Hàng Không Chu Lai

Địa chỉ: Tam Nghĩa, Núi Thành, Quảng Nam

         Điện thoại: 0235.353.5516  –  0246.297.7615