Thông tin hữu ích

Phương tiện công cộng (Bus, Taxi, Tàu hỏa…)

Taxi

Mai Linh – 0235.383.8383

Sun Taxi – 0235.379.7979

Tien Sa – 0235.359.5959

Xe Buýt

Hội An – Đà Nẵng và ngược lại: 30km, di chuyển 40 phút, mỗi ngày có nhiều chuyến xe phục vụ từ 5h30 đến 18h00 (30 phút /chuyến)

Tam Kỳ – Núi Thành và ngược lại: 30km, di chuyển 40 phút,
mỗi ngày có nhiều chuyến xe phục vụ từ 5h30 đến 17h00 (30 phút /chuyến)

Tam Kỳ – Đà Nẵng và ngược lại: 70km, di chuyển 120 phút,
mỗi ngày có nhiều chuyến xe phục vụ từ 5h30 đến 17h30 (30 phút /chuyến)

Xe dịch vụ

Xe du lịch Anh Hậu. Hotline: 0235.3836315

Xe du lịch Lâm Khai Trí. Hotline: 090.854.0073

Xe Thanh Tâm. Hotline: 090 656 6207

Xe Đất Quảng. Hotline: 0235.3822822

Xe Vi Vu. Hotline: 090.513.2193

Xe Hoa Cúc. Hotline: 0235.3525657