Làng nghề

Nghề chiếu cói Thạch Tân

Nghề dệt chiếu cói Thạch Tân có từ bao đời, cói được người dân trồng dọc bờ sông, một năm thu hoạch 2 vụ vào tháng 4 và tháng 8. Cói thu hoạch về chẻ 2, cây cói to chẻ 3 hoặc 4 và đêm phơi nắng từ 3 đến 5 ngày rồi gom lại thành bó; nếu làm chiếu màu, cói khô được đem đi nhộm màu.

 

Ảnh: Tấn Vịnh

 

Ảnh: Nguyễn Điện Ngọc

Để dệt chiếu thủ công phải luôn cần đến hai người, một người đưa Trao cói vào khung dệt, người kia kéo Khổ khung dệt, hình ảnh khung dệt chiếu, tiếng lợp cợp của người đưa Trao, người kéo Khổ và những sợi cói đủ màu sắc rực rỡ, đỏ, xanh, tím, vàng cùng với sự phối hợp hài hòa, sự khéo léo của người dân đã tạo ra sản phẩm bền, đẹp.

Địa điểm: Thôn Thạch Tân, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ

 

Thanh Thu