Lưu trú

Mường Thanh Hotel

351 Hùng Vương, Tam Kỳ

Tel: 0235.3555222