Ẩm thực

Mì Quảng Giao Thủy

99 Tôn Đức Thắng, Tam Kỳ
Điện thoại: 0905.114.303