Ẩm thực

Mì Bà Dậu – Đặc sản Quảng Nam

Tổ 1 – Trường Xuân, Tam Kỳ
Điện thoại: 0235.3858048