Lưu trú

Khách sạn Ven sông Bàn Thạch

10 Bạch Đằng, Tam Kỳ

Tel: (0235)3.595999