Lưu trú

Khách sạn Mường Thanh Quảng Nam

Ảnh: Sưu Tầm

Ảnh: Sưu Tầm

Địa chỉ: Số 351 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ.  Điện thoại: (0235) 3555

 

Thanh Thu