Lưu trú

Khách sạn Lê Dung

32 Trần Phú, Tam Kỳ

Tel: (02353) 2248888