Lưu trú

Khách sạn Lê Dung

Ảnh: Sưu Tầm

 

Ảnh: Sưu Tầm

Ảnh: Sưu Tầm

Địa chỉ: 32 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ. Điện thoại: (02353) 2248 888

 

Thanh Thu