Lưu trú

Khách sạn Bàn Thạch River Side

Ảnh: Sưu Tầm

Ảnh: Sưu Tầm

Địa chỉ: Số 10 Bạch Đằng, thành phố Tam Kỳ.  Điện thoại: (0235) 3595 999

 

Thanh Thu