Ẩm thực

Đồng Dương Restaurant

Lô 30 – 31 Nguyễn Văn Trỗi, Tam Kỳ
Điện thoại: 0235.3810845