Ẩm thực

Cơm gà Tam Duyên

576 Phan Châu Trinh, Tam Kỳ
Điện thoại: 0235.3858256