Ẩm thực

Cơm gà Bà Luận

707 Phan Châu Trinh, Tam Kỳ
Điện thoại: 0235.3851498