Tìm cơ hội từ nhóm khách lẻ

Đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi mạnh mẽ xu hướng, thói quen đi du lịch của du khách. Khách đi thành nhóm nhỏ, ngắn ngày, gần gũi với thiên nhiên đ

Chi tiết