Y tế

Sở Y Tế Quảng Nam Địa chỉ: 15 Trần Hung Đạo, Tam Kỳ Điện thoại: 0235 3810 105 Website: http://soyte.quangnam.gov.vn/ Bệnh viện Đa khoa

Chi tiết