Lễ hội Cầu Ngư

Ảnh: Hoàng Bin Hát bả trạo là loại hình nghệ thuật chính trong lễ hội Cầu Ngư. Hát bả trạo, hò hầu linh, hát bạn chèo đưa linh. Hát bả trạo tại Quả

Chi tiết

Lễ hội du lịch biển Tam Kỳ

Ảnh: Thanh Xuân “Festival – Du lịch biển Tam Kỳ” được tổ chức 2 năm một lần vào trung tuần tháng 6. Lễ hội bao gồm chuỗi các sự kiện với các hoạt đ

Chi tiết