Tin tức

Đẩy mạnh phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona

Đẩy mạnh phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona

Cập nhật công văn mới nhất của tỉnh Quảng Nam

Công văn Số: 469/UBND-VP của UBND thành phố V/v tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố